1er premio: “Presoners de les nostres tradicions”                          Santiago Bosquet Miró

2º premio: «Amunt Parany»                          Isidro Puertes Desco

3er premio: “El preparem pero no caçem”                                         Parany Vicent i Javier                                                      David Nebot Gil