IV Concurs Comarcal Vall d'Albaida. Tords per al Cant.