XVIII MOSTRA-CONCURS DE FOTOGRAFIES SOBRE EL PARANY

VILA-REAL  (Plana Baixa)

                                   *** TROFEU  JOSÉ MARTÍ  ***

B A S E S

TemaEl parany. (Tot allò que puga ser identificat amb el parany)

Participants: Fotògrafs amateurs i/o professionals.

A) Modalitat: CONCURS   “Trofeu José Martí”

Obres: Cada concursant podrà presentar fins a TRES obres soltes o més en el cas que formen col·lecció. Aquestes podran ser en blanc i negre o a color. Dimensions mínimes de la fotografia 15X20 cm muntat sobre paspartú de 40X50 cm. Els treballs que no s’adeqüen a aquestes normes seran automàticament rebutjats.

Identificació: En la part de darrere de la fotografia figurarà la paraula CONCURS juntament amb el títol, nom i adreça i DNI de l’autor, així com un telèfon de contacte.

Lliurament de fotografies: El termini d’admissió de les obres finalitzarà el dia 31 d’agost de 2011 a les 14 hores. El lliurament es farà en les oficines d’APAVAL, C/ Josep R. Batalla, 31-A entresol  12540 Vila-real;  o a l’Ajuntament de Vila-real, plaça Major, núm. 1; personalment o per correu, sempre a ports pagats.

Premis:

 1r  premi:………….. 450 euros      IL·LM. AJUNTAMENT de VILA-REAL

2n  premi:………….. 200 euros     APAVAL

3r   premi: …………. 100 euros     CAIXA RURAL de VILA-REAL

El jurat podrà concedir tots els accèssits que estime oportuns en cada categoria.

Jurat: Serà designat per l’Organització i estarà format per persones relacionades amb el món del parany i/o de la fotografia.

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic la setmana de les festes patronals dela Marede Déu de Gràcia.

Observacions:

  • Cap autor tindrà opció a més d’un premi.
  • Les obres premiades restaran en poder de l’Organització, que podrà fer ús d’elles de la forma que considere més adient, sempre citant l’autor.
  • Les obres no premiades podran ser retirades, en les oficines d’APAVAL, del 20 de setembre de 2010 endavant i amb un termini de 30 dies. (Les obres no retirades dins d’aquest termini quedaran propietat de l’organització.)
  • El lliurament de premis tindrà lloc, el dissabte 3 d setembre de 2011, a les 19,00 h, a la Casa de l´Oli. Els autors premiats estan obligats a assistir a l’acte.
  • L’Organització tindrà cura, en tot moment, dels treballs presentats i no es farà responsable de les possibles pèrdues o deterioraments que puguen sofrir.
  • La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Exposició: Tindrà lloc durant la setmana de Festes del 3 al 11 de setembre de 2011 a la Casa de l’Oli, Plaça Mossèn Ballester núm.1 de Vila-real, en horari de 19 a 21 hores.

………………………………………………………………

B)Modalitat: MOSTRA

Per aquesta modalitat es podran presentar un màxim de TRES obres per participant, en blanc i negre o a color. Dimensions lliures, però aniran muntades sobre paspartú de 40X50 cm. En la part de darrere figurarà la paraula MOSTRA, el nom, cognoms, adreça i telèfon del propietari.

També es podran fer constar aquelles observacions (lloc, data, personatges, etc.) que hom estime adients.

El lloc de lliurament serà el mateix que per al concurs. (Veure apartat  “Lliurament de fotografies”).

Totes les obres seran tornades en finalitzar la mostra.

NOTA: L’organització no es fa responsable en el cas de pèrdua, robatori o qualsevol altra circumstància accidental que poguera ocórrer.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Organitza:   Penya  ”L’Embolic”  i APAVAL. Associació de Paranyers

Patrocina:  Il·lm. Ajuntament de Vila-real

Col·labora:   FUNDACIÓ Caixa Rural de Vila-real

DELEGACIÓ de CULTURA  AJUNTAMENT DE VILA-REAL

Assessoren:  A. F. Sarthou Carrere

AVÍS MOLT IMPORTANT:

Demanem a totes aquelles persones que tinguen qualsevol objecte dels utilitzats al PARANY (quan més antic millor) cresol, carbureros, gàbies, gabions, perols, “raquetes”, reclams, titadors, “enganyadors”, etc.;  es pose en contacte amb l’Organització (mireu telèfons de contacte) per tal de ficar-los a l’exposició El MÓN DEL PARANY.- Gràcies

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Telèfons de contacte:

APAVAL:
Telèfon i Fax: 964 53 58 37
Horari despatx: de dilluns a dijous de 17,00 a 20,00 hores
Mòbil: 649910359
e-mail: apavalparanyers@telefonica.net

L’EMBOLIC : José Sebastià    Tel.: 635436543