Organitza: APAVAL. Associació de Paranyers.

 

Les classes

A l’època actual i en el marc normatiu comunitari, resulta imprescindible fomentar la funció ecològica de la caça potenciant-la com a eina útil per a la conservació i preservació dels usos tradicionals del sól i com a mecanisme de millora de la nostra biodiversitat.

Per assolir aquest objectiu la formacio del cacador és necessària i un instrument molt util. També els coneixements existents en matèria de caça necessiten una sistematització i actualització per tal de fer-los assequibles a aquelles persones que sense ser caçadors, demostren un cert interés.

Per últim, la sensibilització social vers aquesta activitat només s’aconseguirà a partir d’informació rigorosa i verídica.

1.- El parany tradicional. Etnologia i etnografia

2.- Formació del paranyer

3.- Ornitologia

4.- Iniciació al toc de reclam tradicional

 

Places

Les places seran limitades, fet que no eximeix de la formació de nous grups en cas d’haver-hi un nombre elevat d’alumnes en llista d’espera.

Les classes estan adreçades a totes les persones interessades a partir dels 6 anys i s’impartiran a la Càmara Agrària, els dijous de 19.30 a 20.30 hores.

Començaran el 10 de gener de 2013 i finalitzaran el 9 de maig de 2013.

 

Els mestres

Fèlix Quirós Candau i Pepe Nebot Gil.
(esporadicament es convidarà a experts en la matèria a impartir algunes classes).

 

Matriculació

La matriculació estarà oberta des del 2 de novembre de 2012 fins a completar places, a la seu d’APAVAL, de dilluns a divendres de 17 a 20 h. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor per a validar la matrícula. Caldrà facilitar la fotocòpia del DNI de l’alumne i, si és menor, fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.

Qualsevol informació es podrà sol·licitar el dia de matrícula. Per a consultes, telefoneu al 964 535 837 (APAVAL) o envieu un correu a tradicions@ajvila-real.es.

 

PDF del calendàri de l’Escola de Tracicions Locals 2012-2013