*** TROFEU  JOSÉ MARTÍ  ***

 

B A S E S

Tema: El parany. (Tot allò que puga ser identificat amb el parany)

Participants: Fotògrafs amateurs i/o professionals.

A) Modalitat: CONCURS   «Trofeu José Martí»

Obres: Cada concursant podrà presentar fins a TRES obres soltes o més en el cas que formen col·lecció. Aquestes podran ser en blanc i negre o a color. Dimensions mínimes de la fotografia 15X20 cm muntat sobre paspartú de 40X50 cm. Els treballs que no s’adeqüen a aquestes normes seran automàticament rebutjats.

Identificació: En la part de darrere de la fotografia figurarà la paraula CONCURS juntament amb el títol, nom i adreça i DNI de l’autor, així com un telèfon de contacte.

Lliurament de fotografies: El termini d’admissió de les obres finalitzarà el dia 25 d’agost de 2013 a les 14 hores. El lliurament es farà en les oficines d’APAVAL, C/ Josep R. Batalla, 31-A entresol  12540 Vila-real;  o a l’Ajuntament de Vila-real, plaça Major, núm. 1; personalment o per correu, sempre a ports pagats.

Premis:

1r  premi:………….. 450 euros      IL·LM. AJUNTAMENT de VILA-REAL

2n  premi:………….. 200 euros     APAVAL

3r   premi: …………. 100 euros     APAVAL

El jurat podrà concedir tots els accèssits que estime oportuns en cada categoria.

 

Jurat: Serà designat per l’Organització i estarà format per persones relacionades amb el món del parany i/o de la fotografia.

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic la setmana de les festes patronals dela Marede Déu de Gràcia.

 

Observacions:

  • Cap autor tindrà opció a més d’un premi.
  • Les obres premiades restaran en poder de l’Organització, que podrà fer ús d’elles de la forma que considere més adient, sempre citant l’autor.
  • Les obres no premiades podran ser retirades, en les oficines d’APAVAL, del 20 de setembre de 2013 endavant i amb un termini de 30 dies. (Les obres no retirades dins d’aquest termini quedaran propietat de l’organització.)
  • El lliurament de premis tindrà lloc durant la celebració del XXIII CONCURS INTERNACIONAL de RECLAM BUCAL, el dissabte 31 d´agost de 2013, a les 19,00 h, a la Casa de l´Oli de Vila-real. Els autors premiats estan obligats a assistir a l’acte.
  • L’Organització tindrà cura, en tot moment, dels treballs presentats i no es farà responsable de les possibles pèrdues o deterioraments que puguen sofrir.
  • La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

 

Exposició:

Tindrà lloc durant la setmana de Festes del 31 d´agost al 8 de setembre de 2013 a la Casa de l’Oli, Plaça Mossèn Ballester núm.1 de Vila-real, en horari de 19 a 21 hores.

Cartel Mostramenut