BASES

Tema: El parany  (Tot allò que puga ser identificat amb el parany)

Participants: Fotògrafs amateurs o professionals

 

A) MODALITAT: CONCURS TROFEU JOSÉ MARTÍ

Obres: Cada concursant podrà presentar fins a TRES obres soltes o més en el cas que formen col·lecció. Aquestes podran ser en blanc i negre o en color. Dimensions mínimes de la fotografia 15×20 cm muntades sobre paspartú de 40×50 cm. Els treballs que no s’adeqüen a aquestes normes seran automàticament rebutjats.

Identificació: En la part de darrere de la fotografia figurarà la paraula CONCURS juntament amb el títol, nom, adreça i DNI de l’autor, així com un telèfon de contacte.

Lliurament de fotografies: El termini d’admissió de les obres finalitzarà el dia 28 d’agost de 2014 a les 14 hores. El lliurament es farà en les oficines d’APAVAL, c/ Josep R. Batalla, 31-A entresòl, 12540 Vila-real; o a l’Ajuntament de Vila-real, plaça Major, núm. 1; personalment o per correu, sempre a ports pagats.

Premis:

  • 1r Premi: 450 € – AJUNTAMENT de VILA-REAL
  • 2n Premi: 200 € – APAVAL
  • 3r Premi: 100 € – APAVAL

El Jurat podrà concedir tots els accèssits que estime oportuns en cada categoria.

Jurat: Serà designat per l’organització i estarà format per persones relacionades amb el món del parany o de la fotografia.

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic la setmana de les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia.

Observacions:

  • Cap autor tindrà opció a més d’un premi.
  • Les obres premiades restaran en poder de l’organització, que podrà fer-ne ús de la forma que considere més adient, sempre citant l’autor.
  • Les obres no premiades podran ser retirades, en les oficines d’APAVAL, del 22 de setembre de 2014 endavant, amb un termini màxim de 30 dies (les obres no retirades dins d’aquest termini quedaran en propietat de l’organització).
  • El lliurament de premis tindrà lloc el divendres dia 6 de setembre de 2014, a les 19.00 h, a la Casa de l’Oli de Vila-real.  Els autors premiats estan obligats a assistir a l’acte.
  • L’organització tindrà cura, en tot moment, dels treballs presentats i no es farà responsable de les possibles pèrdues o deterioraments que puguen sofrir.
  • La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Exposició: Tindrà lloc durant la setmana de festes del 5 al 14 de setembre de 2014 a la Casa de l’Oli, plaça de Mossén Ballester, núm. 1, de Vila-real, en horari de 19 a 21 hores.

 

cartell-21-mostra-fotografia-mon-parany[Descarregar l’arxiu PDF de les bases]

 

B) MODALITAT: MOSTRA

Per a aquesta modalitat es podran presentar un màxim de TRES obres per participant, en blanc i negre o en color. Dimensions lliures, però han d’anar muntades sobre paspartú de 40×50 cm. En la part de darrere ha de figurar la paraula MOSTRA, el nom, cognoms, adreça i telèfon del propietari. També es podran fer constar aquelles observacions (lloc, data, personatges, etc.) que hom estime adients.

El lloc de lliurament serà el mateix que per al concurs (vegeu l’apartat Lliurament de fotografies). Totes les obres seran tornades en finalitzar la mostra.

NOTA: L’organització no es fa responsable en el cas de pèrdua, robatori o qualsevol altra circumstància accidental que poguera ocórrer.


 

AVÍS MOLT IMPORTANT:

Demanem a totes aquelles persones que tinguen qualsevol objecte dels utilitzats al PARANY (com més antic millor): cresols, carburers, gàbies, gabions, perols, raquetes, reclams, titadors, enganyadors, etc.;  que es pose en contacte amb l’organització (mireu telèfons de contacte) per tal de mostrar-los a l’exposició “El MÓN DEL PARANY”.

Gràcies


 

APAVAL

Horari despatx: de dilluns a dijous de 17.00 a 20.00 hores

Telèfon i fax: 964 53 58 37 · Mòbil 649 910 359 · Correu electrònic: secretariapaval@gmail.com

 

L’EMBOLIC

Antonio Adsuara Pitarch