Passa el temps i les coses continuen sense una solució definitiva en el tema del parany. Sempre havíem dit que la solució definitiva, la regulació normativa d’aquesta forma de caça tradicional, no seria gens fàcil. Ho estem patint ara més que mai, fins i tot després que les Corts Valencianes el legalitzaren,els antiparany s’han mogut i remogut per posar tots els entrebancs possibles. El Govern d’Espanya va decidir a instància d’un informe del Consell d’Estat (a qui s’ha consultat per a redactar-lo?) ficaren marxa un recurs d’inconstitucionalitat que va paralitzar la modificació de la lleii va impedir al Govern valencià lliurar les autoritzacions per poder caçar legalment l’octubre passat.

Revista APAVAL núm. 27 en PDF